Zwiększenie skuteczności transformacji

Zwiększenie skuteczności transformacji samego siebie. 

        Istnieje bardzo wiele dróg powracania do zdrowia lub poszukiwania spełnienia. I mimo, że duchowość mówi, że droga jest celem w samym sobie, to jako ludzie chcielibyśmy żeby ta droga sprawiała nam więcej przyjemności niż cierpienia.
W jaki sposób zwiększyć skuteczność technik czy metod, które stosujemy?
Pierwszy krok to uświadomienie sobie, że żyjemy w rzeczywistości triadycznej (składającej się z trzech elementów), a nie, jak powszechnie się uważa, w dualnej. Dość znany jest fakt, że każdy element naszej rzeczywistości ma swoje przeciwieństwo; ciepło-zimno, jasno-ciemno, dobro-zło itd. Co w takim razie jest tajemniczym trzecim elementem?

Świadomy wybór.

Ze względu na to, że triada jest elementem podstawowym na którym oparta jest nasza rzeczywistość, to wszystko zależy od tego na jaki aspekt istnienia skierujemy swoją uwagę. Jeśli popatrzymy na fizyczną stronę naszego istnienia to mamy triadę energia- częstotliwość – forma, jeśli religijnie Bóg-słowo-materia itp.

Jeśli rozważamy ten temat od strony pracy nad samym sobą, to pod uwagę musimy wziąć relację świadomości i podświadomości. W tym przypadku trzecim elementem triady jest wybór; świadomość-podświadomość-wybór. 

Na poziomie świadomym znajduje się „program” czyli sposób zachowania lub odczuwania, których doświadczamy w życiu codziennym. Jeśli działa na naszą korzyść, to jesteśmy zadowoleni. Jeśli przynosi nam cierpienie, to zwykle próbujemy coś z tym zrobić. Istnieje bardzo wiele technik z których można skorzystać. Stosujemy więc jakąś metodę i staramy się zmienić ten program. Dopiero w przypadku kiedy osiągniemy sukces i dojdzie do zmiany, „wykasowania” programu, wtedy możemy świadomie skorzystać z trzeciego elementu triady programowej i odpowiednio do zaistniałych okoliczności, reagujemy w taki sposób, jaki nam w danym momencie najbardziej odpowiada. Dokonujemy wyboru.

Dlaczego często czujemy się bezsilni?

Dlaczego więc często czujemy, ze mimo naszych wysiłków nie jesteśmy w stanie zareagować tak, jakbyśmy chcieli? Dlaczego mimo wykonanej pracy schemat się powtarza i kolejny raz doświadczamy podobnego zachowania?
Jeśli staramy się zmienić program jedynie na poziomie świadomym, to pracujemy tylko nad połową zapisu. Druga część schowana jest w naszej podświadomości i działa jak kotwica uniemożliwiająca dokonanie trwałej zmiany..

Dlatego warto zdać sobie sprawę z tego, że każdy element naszej rzeczywistości składa się z trzech elementów. W przypadku rozwoju osobistego najszybszą drogą do osiągnięcia sukcesu w transformowaniu niekorzystnych doświadczeń jest równoczesna praca nad danym schematem zachowania zarówno na poziomie świadomym, jak i podświadomym. Innymi słowy, aby osiągnąć „wybór” należy uświadomić sobie jaki mamy „program” na poziomie świadomym oraz poszukać uzupełniający go zapis na poziomie podświadomym. Kiedy transformujemy je oba, otwiera się droga do świadomego wyboru naszej reakcji na doświadczenia, na które do tej pory reagowaliśmy automatycznie. Złością, agresją, smutkiem, nieśmiałością itp.

W jaki sposób zrobić to w praktyce?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na sytuacje życiowe, w których doświadczamy emocji, których wolelibyśmy w swoim życiu nie doświadczać. Przy uważnej obserwacji samego siebie możemy znaleźć pewne powtarzające schematy. Na przykład posługując się popularnym schematem tyrana i ofiary, kiedy ktoś w naszej obecności zaczyna podnosić głos i zachowywać się agresywnie, czujemy strach i bezradność. Kiedy zauważymy ten schemat możemy pracować nad nim dowolnie wybraną metodą. Jest ich bardzo wiele.
Kolejnym krokiem jest poszukanie pasującego do niego, przeciwprogramu z poziomu podświadomego. Jeśli mamy schemat ofiary to znaczy, że w podświadomości mamy uzupełniający go, nieświadomy program tyrana. Aby transformować ten program należy poszukać sytuacji, w których zachowywaliśmy się jak tyran. Czasem warto spytać rodziny i przyjaciół kiedy zaobserwowali u nas takie zachowania. Kiedy uda nam się dostrzec ten schemat, to transformujemy go w dowolny, pasujący nam sposób (metody oddechowe, szukanie sytuacji kiedy ten program przyniósł nam korzyści itp.).
Sprawdzianem skuteczności naszego działania będzie kolejna sytuacja z dobrze nam znanego schematu, w której zanim zareagujemy „tak jak zawsze” uda nam się świadomie wybrać sposób reakcji i zachować się zgodnie z własnymi preferencjami. Wtedy możemy sobie pogratulować. Dokonaliśmy trwałej zmiany!

Więcej na ten temat oraz opis technik znajdziesz w książce „Jesteś Swoim Mistrzem!” Doroty Ziemby-Miłek.

Dorota Ziemba-Miłek

21 listopada 2019