Książki

Jesteś Swoim Mistrzem!: Sprawdź, przetestuj i znajdź własną drogę do zdrowia i spełnienia.” 

Książka zawiera zestawienie wielu nowatorskich  metod, które sprawdziły się w praktyce, przynosząc wielu osobom poprawę życia.

Książka jest przewodnikiem po obszernej wiedzy z zakresu nowatorskich, ale sprawdzonych w praktyce, metod, umożliwiających osiąganie szybkich rezultatów w poprawie zdrowia i jakości życia.
Zawiera opis podstaw działania, podaje szczegółowy instruktaż oraz tłumaczy kiedy i w jaki sposób warto stosować przedstawione techniki.

„Jesteś Swoim Mistrzem!” otwiera drzwi do świata, w którym zaczynasz mieć realny wpływ na swoje doświadczenia. Jest przekrojem najnowszej wiedzy i codziennym przewodnikiem po metodach pracy ze świadomością, nieświadomością i podświadomością w osiąganiu pozytywnej odmiany życia, własnego lub Twoich bliskich.

Cena książki :    

Dostawa kurierem UPS:  

 99PLN

  23PLN

Cena wraz z dostawą:

122PLN

Bio – Psycho – Genealogia:  Metoda uzdrawiania ciała i emocji poprzez uświadomienie praprzyczyn w zapisach podświadomości rodowej.” 

Książka opisuje szczegółowo proces zbierania informacji, tworzenia drzewa genealogicznego oraz sposób w jaki zinterpretować uzyskane dane, aby uwolnić swoją podświadomość od odziedziczonych programów rodowych.

Pokazuje jak powstają zapisy w podświadomości jednostkowej i zbiorowej oraz przekazuje narzędzia do usuwania negatywnych programów, które zarządzają naszymi emocjami i działaniami poza naszym świadomym wyborem.

Tłumaczy jak znaleźć osoby po których dziedziczymy w kolumnach dziedziczenia (nie zawsze w linii prostej; po mamie, tacie czy dziadkach). Wskazuje jak uwolnić się od ich obciążeń i dysfunkcji.

Uświadamia  jaką funkcję nieświadomie wypełniamy w danym rodzie. Uwalnia od niesienia kilku funkcji, co jest częstą przyczyną wewnętrznych niespójności i zachowań, na które nie mamy wpływu.

Daje wskazówki jak interpretować wydarzenia jakie miały miejsce w naszej rodzinie, wskazuje jakie emocje możemy nieświadomie nieść po przodkach, którzy doświadczyli tragicznych losów osobistych czy poprzez udział w sytuacjach wynikających z działań wojennych, politycznych lub społecznych w okolicy, w której mieszkali.

Pokazuje jak z chorób, które występowały w naszej rodzinie, odczytać jakich emocji nie dali rady przerobić nasi przodkowie.

Pomaga zamknąć przeszłość, aby żyć spełnionym życiem w pełnym zdrowiu. Tu i teraz.

 

Cena książki :    

Dostawa kurierem UPS:  

 63PLN

  23PLN

Cena wraz z dostawą:

86PLN

„Ocalić od Zapomnienia: Szablony i formularze do tworzenia drzewa genealogicznego dla całego rodu, łącznie z rodzeństwem w każdym pokoleniu” Dorota Ziemba-Miłek

Narzędzie pozwalające stworzyć drzewo genealogiczne. Dla wszystkich.
Nie musisz umieć rysować ani posiadać wiedzy z zakresu genealogii. Załączone szablony drzew genealogicznych oraz formularze opisujące osoby i miejsca ważne w historii rodziny, pozwalają utrwalić wiedzę i zapisać ją w uporządkowany sposób. Dzięki tej pracy będziesz mógł stworzyć przejrzyste, graficzne drzewo genealogiczne swojej rodziny.


Gotowe szablony można również wyciąć, połączyć, oprawić i powiesić w widocznym miejscu. Dzięki temu cała rodzina będzie mogła przypomnieć sobie historię swojego pochodzenia oraz zapamiętać, kto jest kim w rodzinie.

Numerowane formularze opisu osób pozwalają na zapisanie wszystkich ważnych informacji o każdej osobie. Dzięki nim możesz także zapisać mądrość i zrozumienie, jakie zdobyli Twoi przodkowie na przestrzeni swojego życia.

Dzięki wykonaniu tej pracy możliwe jest utrwalenie w pamięci rodziny obrazu przodków jako ludzi z krwi i kości, którzy zmagali się z różnymi przeciwnościami losu, popełniali błędy, ale także przeżywali chwile szczęścia i triumfu.

Zebrane informacje mogą także pomóc Ci odkryć i uświadomić sobie przyczyny Twojej „wrodzonej” postawy życiowej oraz zrozumieć źródło doświadczanych emocji, blokad czy ograniczeń wynikających z dziedziczenia po przodkach.

Zachowaj tę wiedzę od zapomnienia i wykorzystaj ją dla dobra siebie i całej swojej rodziny..

Cena książki :    

Dostawa kurierem UPS:  

 36PLN

  23PLN

Cena wraz z dostawą:

59PLN

„Ocalmy od Zapomnienia!: Szablony i formularze do spisania informacji i wspomnień o rodzinie i o stworzenia drzewa rodowego” Dorota Ziemba-Miłek

Książka – notatnik do stworzenia drzewa rodowego najbliższej rodziny wraz z zapisaniem informacji i wspomnień o jej członkach, zapisem miejsc ważnych w historii rodziny oraz spisaniem numerów kwater i cmentarzy na których pochowane są poszczególne osoby.
Książkę tą można rozdać/rozesłać przedstawicielom poszczególnych gałęzi rodziny i na podstawie spisanych informacji stworzyć drzewo genealogiczne całego rodu.

Książka pozwala utrwalić wiedzę na temat członków rodziny i zapisanie jej w uporządkowany sposób. Dzięki tej pracy będziesz mógł stworzyć przejrzyste, graficzne drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Gotowe szablony można również wyciąć, połączyć, oprawić i powiesić w widocznym miejscu. Dzięki temu cała rodzina będzie mogła przypomnieć sobie historię swojego pochodzenia oraz zapamiętać, kto jest kim w rodzinie.

Numerowane formularze opisu osób pozwalają na zapisanie wszystkich ważnych informacji o każdej osobie. Dzięki nim możesz także zapisać mądrość i zrozumienie, jakie zdobyli Twoi przodkowie na przestrzeni swojego życia.

Zachowaj tę wiedzę od zapomnienia i wykorzystaj ją dla dobra siebie i całej swojej rodziny.

Cena książki :    

Dostawa kurierem UPS:  

 32PLN

  23PLN

Cena wraz z dostawą:

55PLN

Skorzystaj z Formularza Zamówienia i wybranej formy płatności: