METODY stosowane na TERAPIACH

Dla każdego klienta dobieram sposób przeprowadzania terapii, a po wspólnym ustaleniu planu spotkania przechodzimy do jego realizacji. W ten sposób usuwamy kolejne elementy przyczyny problemu. Stosowane metody zależą od gotowości i poziomu świadomości osoby zgłaszającej się na spotkanie.

Każda terapia jest niepowtarzalna jako, że każdy człowiek jest unikalny, ma swoją historię, zestaw przekonań i własny sposób myślenia.

Stosowane metody i techniki:

BioPsychoGenealogia

jest bardzo szybkim i skutecznym sposobem odnajdywania praprzyczyn fobii, lęków, negatywnych emocji, chorób i dolegliwości odziedziczonych nieświadomie po przodkach. Na podstawie drzewa genealogicznego poznajemy własną grupę dziedziczenia (około 30% przodków i krewnych zarówno w lini prostej, jak i bocznych). Przeglądając doświadczenia, choroby, nierozwiązane konflikty u tych osób po których dziedziczymy, możemy odnaleźć przodka i historię od której ciągnie się problem. Przedyskutowanie sytuacji źródłowej powoduje przeniesienie schematu z podświadomości na poziom świadomości, a co za tym idzie, zniwelowanie powtarzania tego problemu we własnym życiu. BioPsychoGenealogia łączy w sobie elementy Recall Healing, Totalnej Biologii, Psychogenealogii i Biodekodingu.

Recall Healing / Totalna Biologia

jest metodą która pozwala na identyfikacje źródła choroby. W procesie leczenia najważniejsze jest całkowite „odprogramowanie” choroby i „przekonanie mózgu”, że ma wysyłać ponownie właściwe impulsy do organizmu. Wystarczy zadbać o psychikę, bowiem większość chorób jest wywoływana silnym stresem, który pozostawia w naszym ciele ślad w postaci tłumionych czy wypartych emocji. W stresie mózg uruchamia „program awaryjny”- jest jak skrzynka z bezpiecznikami – jeżeli napięcie jest zbyt duże, następuje zwarcie. Choroba nie jest naszym wrogiem, lecz sprzymierzeńcem. 

Dorota i Gilbert Renaud

Jeżeli niedomaga jakiś organ, to znak, że w naszej psychice ma miejsce konflikt. W takich przypadkach należy przyjrzeć się sobie „od środka”, zwracając uwagę na to, co czujemy i przeżywamy. Jeśli zrozumiemy schemat działania i dotrzemy do programującego wydarzenia, w naszej podświadomości program jest kasowany, a symptomy psycho-somatyczne ustępują.

Analiza okresu Planu//Celu

Na tzw. Plan//Cel składa się okres 3 lat,  od półtora roku przed urodzeniem aż do momentu osiągnięcia wieku półtora roku, osoby u której usuwamy niekorzystne zapisy w podświadomości. Łączymy różne sytuacje i doświadczenia rodzinne, które zapisane w podświadomości dziecka stworzyły niekorzystne schematy emocjonalne i wpłynęły na powstanie negatywnych emocji, blokad i lęków u tego dziecka. Zapisy te rządzą z podświadomości obciążoną nimi osobą tak długo aż  nie zostaną usunięte. 

Odziedziczone od przodków traumy, fobie i negatywne emocje oraz nabyte w okresie Planu//Celu dodatkowe obciążenia potrafią stać się powtarzającym schematem doświadczeń obciążonej nimi osoby, czasami nawet przez całe życie.

Terapia Uzdrawiania Kwantowego Hipnozą
[metoda Dolores Cannon QHHT]

jest terapią w czasie której może dojść do spontanicznych uzdrowień. W ciągu trzech godzin sesji poza uzdrawianiem, w zależności od potrzeb, można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, poznać misję życia oraz odmienić swoje przyzwyczajenia czy nałogi. Sesja jest nagrywana na dyktafonie. Klient po sesji otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej link do ściągnięcia pliku. Na sesję dobrze jest przygotować listę pytań oraz skrócony opis symptomów chorobowych.

Większość klientów w czasie całego procesu zachowuje świadomość i pamięta przebieg sesji.

Hipnoterapia

jest bardzo prostym i skutecznym sposobem poprawy stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Skuteczność stosowania zależy również od otwartości i gotowości klienta. W połączeniu z innymi metodami daje rewelacyjne efekty. Sesja polega na wprowadzeniu klienta w stan transu czyli wywołaniu w mózgu częstotliwość pracy alfa lub theta. Nasz mózg naturalnie osiąga te stany przynajmniej dwa razy dziennie, przy zasypianiu i budzeniu się oraz w chwilach pracy twórczej, przy zamyśleniu itp. W tym stanie uzyskujemy dostęp do zasobów podświadomości, w których odnajdujemy praprzyczyny problemów. W naszym centrum nie stosujemy sugestii posthipnotycznych.

Hipnoza Regresyjna

pozwala dotrzeć do poprzednich wcieleń i/lub wspomnień rodowych. Po wejściu w stan transu hipnotycznego klient przeżywa różne zdarzenia z poprzednich epok, spotyka swoich bliskich jako inne osoby i widzi sytuacje jakie wtedy pomiędzy nimi zaistniały, a które mają bezpośrednie przełożenie na obecnie przeżywane życie. Daje to głębsze zrozumienie procesu istnienia. Człowiek zaczyna rozumieć dlaczego urodził się w danej rodzinie, w warunkach i ograniczeniach jakich doświadczył w dzieciństwie. Może zrozumieć co powinien zmienić w swoim życiu, aby zakończyć ten proces, co po sesji będzie łatwiejszą zmianą jako, ze nie blokują go zapisy w podświadomości.  

SRT (Spiritual Response Therapy)

jest to proces badania zapisów podświadomości i duszy w celu odkrycia i uwolnienia ukrytych blokad naszego zdrowia, szczęścia czy rozwoju duchowego. W metodzie SRT lokalizujemy blokujące energie, a następnie je oczyszczamy. Usunięte bloki i programy kasują negatywne wzorce w podświadomości i w zapisach duszy (Akaszy). W ten sposób osoba kierowana do tej pory nieharmonijnymi przekonaniami i pragnieniami staje się wolna i może żyć zgodnie ze swoim największym potencjałem duchowym. Kiedy program jest oczyszczony, cała nieharmonijna energia, którą ktoś był obciążony jest zniwelowana. Umożliwia to pełne wykorzystanie wiedzy i mądrości zdobytych poprzez osobiste doświadczenie. Daje również możliwość realizacji swoich celów i planów życiowych .

Wizualizacje

są prostym, ale bardzo skutecznym narzędziem transformowania niekorzystnych zapisów w podświadomości.  
Opiera się na fakcie, że nasz mózg wywołuje odpowiednie reakcje w odpowiedzi na dostarczone bodźce. Nie odróżnia jednak źródła, z którego pochodzą. Przy wizualizacji w wyobraźni wywołujemy takie sytuacje, które w rzeczywistości wywołują w nas niekorzystne emocje, a następnie, również w wyobraźni i przy pomocy terapeuty transformujemy je, tworząc pozytywne schematy  zachowań.  W metodzie tej jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Im pełniej stworzymy nowy, pozytywny scenariusz tym dokładniej zapisze się on w naszej podświadomości.

Dzięki wyobraźni możemy też uzdrowić trudne dla nas relacje, zamknąć żałobę, wyjaśnić i przepracować sytuacje z osobami z którymi nie mamy możliwości lub ochoty przeprowadzić tego w rzeczywistości.

 

Medytacje

to stan w którym łączymy się ze swoim wnętrzem i pozwalamy sobie odczuć, zrozumieć lub poznać nowe aspekty istnienia.  Przy medytacji prowadzonej skupiamy się na swoim wnętrzu i pozwalamy sobie wejść w stan transowy. W takim stanie możemy zaobserwować swoje prawdziwe odczucia i emocje związane z tematem medytacji oraz dotrzeć do informacji zapisanych w podświadomości. Możemy też dostrzec połączenia pomiędzy określonymi sytuacjami, a towarzyszącym im naszym podświadomym podejściem. Uświadomienie sobie swoich blokad czy lęków pozwala nam transformować je świadomie.

 

oraz wybrane elementy z wielu innych metod.

Listę odbytych szkoleń, treningów oraz  certyfikaty możesz zobaczyć w zakładce „O mnie”

Chcesz się dowiedziec więcej? Zadzwoń lub napisz: KONTAKT