Rozwój i samoświadomość

Rozwój i samoświadomość – drogą do sukcesu.

       Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, wszyscy podlegamy ciągłemu rozwojowi… Rozwój to „proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; też: stadium tego procesu” – taką definicję możemy znaleźć w encyklopedii PWN. Rozwiązując wyzwania codzienności uczymy się nowych umiejętności, zdobywamy wiedzę, doskonalimy.
W swojej pracy wyróżniam dwa rodzaje rozwoju osobistego. Pierwszym jest rozwój naturalny, który polega na procesie zmian jednostki wynikających z jej doświadczeń życiowych, natomiast drugi, to rozwój świadomy, prowadzący do celowego doskonalenia samego siebie.
Kiedy zaczynamy dążyć świadomie do zmian? Niestety najczęściej po jakimś wstrząsie życiowym; otrzymaniu diagnozy poważnej choroby, po przeżytej traumie czy wypadku. Czasem zmęczeni doświadczanymi niepowodzeniami życiowymi. Niekiedy ze względu na cierpienie, wewnętrzny niepokój czy zagubienie.
W takich momentach warto skorzystać z metod i technik jakie oferuje świadomy rozwój osobisty.

Z własnych doświadczeń oraz praktyki zawodowej wiem, że zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań, warto poświęcić czas na zastanowienie się nad tym, co dokładnie chcielibyśmy osiągnąć. Określenie tego jest często najtrudniejszym etapem samorozwoju. Nierzadko bowiem przejmujemy „prawdy” na temat celu naszego życia od otoczenia (autorytetu, rodzica itp.) i na co dzień dążymy do celów, które w głębi duszy nie są dla nas istotne, żyjąc w ciągłym niespełnieniu..

Bycie szczerym z samym sobą i odnalezienie swojego prawdziwego celu życiowego może oszczędzić nam dużo czasu oraz ułatwić drogę rozwoju. Dlatego warto zaczynać od tego etapu wszelkie działania.
Dobrze jest skupić się na ciągłej obserwacji samego siebie i bieżącym „wyłuskiwaniu” tego, co najbardziej nam przeszkadza czy blokuje. Jeśli to, co powoduje nasz dyskomfort jest zasadniczym elementem naszej codzienności (np. wykonywana praca, nieszczęśliwy związek, poważna choroba itp.) to można podzielić ten temat na etapy i kolejno je realizować – etap po etapie.
Na początku warto skupić się na poszukiwaniu informacji w jaki sposób można dokonywać zmian w konkretnym temacie. Najpierw teoretycznie – poprzez czytanie odpowiednich lektur, stron internetowych, blogów, słuchanie wykładów czy rozmowy ze specjalistami, później praktycznie – poznając techniki, ucząc się ich samemu bądź uczestnicząc w warsztatach czy terapiach. Następnie na wprowadzaniu ich w życie.
Dobrze jest świadomie obserwować zachodzące zmiany poprzez porównywanie stanu początkowego (sytuacji , w której znajdowaliśmy się przed ich wprowadzaniem) i ocenę stanu bieżącego. Czasem może się zdarzyć, że zauważymy, że w międzyczasie nasz cel nieco się zmienił. W miarę jak rozwijamy się, zdobywamy nowe informacje i umiejętności, zyskujemy także nowy ogląd naszej sytuacji. Możemy wtedy wyciągnąć odmienne wnioski na temat przyczyn naszych dolegliwości czy niedociągnięć.

To naturalne i bardzo pomocne w rozwoju osobistym. Przyśpiesza i ułatwia osiąganie aktualnego celu.
Jeśli zauważymy taką zmianę, to warto być elastycznym i odpowiednio skorygować swoje działania.

Nowatorskie, holistyczne podejście do człowieka mówi, że wszystkie choroby są psychosomatyczne (nierozwiązane konflikty emocjonalne są przyczynami chorób fizycznych).

 Tak więc, stosowanie rozwoju osobistego można również stosować w celu samouzdrawiania się poprzez przepracowanie konkretnych emocji.
Niezależnie od tego, co chcielibyśmy odmienić w swoim życiu (odnieść sukces w pracy, zyskać spokój wewnętrzny, czy uzdrowić swoje ciało), rozwój osobisty jest drogą, która stosowana w połączeniu ze świadomością samego siebie i swoich celów, może nam bardzo ułatwić osiągnięcie sukcesu.

Dorota Ziemba-Miłek

6 lutego 2018