Newsletter

Newletter MIKO jest rozsyłany jedynie wtedy, kiedy rozsyłane są informacje o nowych warsztatach, promocjach, aktualizacjach itp.