Sesje indywidualne

Sesja indywidualna

Dla każdego klienta dobieram sposób przeprowadzania terapii i po wspólnym ustaleniu szczegółów pracujemy nad usunięciem praprzyczyn problemu. Stosowane metody zależą od gotowości i poziomu świadomości osoby zgłaszającej się na spotkanie. Każda terapia jest niepowtarzalna jako, że każdy człowiek jest unikalny, ma swoją historię, zestaw przekonań i własny sposób myślenia.

W pracy łączę wiedzę z zakresu wielu metod.

Przy uzdrawianiu świadomością, razem z klientem, skupiamy się na usuwaniu słowem niekorzystnych zapisów z podświadomości, które są przyczyną negatywnych emocji i niedomagań ciała. Opieramy się tutaj przede wszystkim na narzędziach BioPsychoGenealogii i Recall Healing / Totalnej Biologii.
Przy biopsychogenealogii pracujemy nad drzewem genealogicznym rodziny klienta, odszukując schematy zachowań odziedziczone po przodkach. Znalezienie i uświadomienie sobie odziedziczonych programów, 'wyciągnięcie” ich z poziomu podświadomości na poziom świadomy może spowodować natychmiastowe, pozytywne zmiany.

Przy wizualizacji używamy wyobraźni do transformacji obciążających zapisów poprzez oczyszczenie negatywnych emocji za pomocą matrycy rodzinnej, linii czasu i innych narzędzi tego typu.

Na sesji hipnozy cofamy się do źródeł niekorzystnych zapisów w podświadomości: do dzieciństwa, młodości albo do przeszłych wcieleń na Ziemi lub w innych wymiarach i rzeczywistościach.

Na spotkaniu można doświadczyć wszystkich albo wybranego sposobu działania. Wybór zależy od potrzeb i preferencji klienta.

Niezależnie czy jest to spotkanie ONLINE czy bezpośrednie osiągamy takie same rezultaty.

Najczęściej proponuję 3 spotkania w czasie których, przechodząc przez wszystkie warstwy zapisów w podświadomości, odnajdujemy i skutecznie transformujemy przyczynę nękających problemów.

Sesja indywidualna w celu pomocy osobom bliskim – zobacz tutaj

Usuwanie niekorzystnych zapisów w podświadomości u dzieci – zobacz tutaj