Sesje w intencji bliskich

Sesja indywidualna w celu pomocy osobom bliskim

Większość metod wykorzystywanych przy sesjach indywidualnych można z powodzeniem zastosować w intencji pomocy osobom bliskim. Zwykle są to dzieci, starsi członkowie rodziny, partnerzy i przyjaciele.
Muszą to być na tyle bliskie osoby żeby osoba pracująca w ich intencji znała fakty z ich życia. Do takiej pracy potrzebna jest znajomość ich doświadczeń, wyzwań i trudności z którymi mierzą się w swoim życiu. Ponad to niezbędna jest wiedza na temat ich rodzin oraz podstawowe informacje o okolicznościach ich przyjścia na świat oraz dzieciństwa.

Przekazywanie informacji

Scenariusz zależy od cech osobowości osoby, w intencji której wykonywana jest praca. Na spotkaniu tworzymy scenariusz przekazania informacji, w taki sposób, aby skutecznie pomogła osobie bliskiej.
Informacja powinna dotrzeć do podświadomości osoby bliskiej. Ta osoba nie musi wierzyć czy zgodzić się z tym co usłyszy. Najważniejsze jest tak przekazać te informacje, aby osoba bliska była w stanie tego wysłuchać.
Nie wszyscy są otwarci na pracę z podświadomością. Dlatego takie pośrednie działanie może umożliwić usunięcie niekorzystnych zapisów w podświadomości osób zamkniętych na tego typu pracę.

Czyszczenie SRT dla osoby trzeciej

Można również zamówić czyszczenie SRT dla dowolnej osoby. Takie czyszczenie jest przeprowadzane za zgodą i przy prowadzeniu Wyższego Ja tej osoby. Nie stanowi jednak gwarancji tego, że osoba oczyszczona na wyższych poziomach będzie chciała dokonać w swoim życiu zmian  z poziomu świadomego. 

     Więcej szczegółów oczyszczania za pomocą metody SRT